Hệ thống đang xử lý vui lòng đợi trong giây lát...

Hệ thống đang xử lý, vui lòng không thoát Appay lúc này.

Đang tải thông tin

Hoa Hồng Trực Tiếp được tính khi bạn trực tiếp giới thiệu, tư vấn khách hàng tham gia sản phẩm thành công hoặc trực tiếp mua, sử dụng các sản phẩm trên MFast.

MFast hiện có nhiều loại hình dịch vụ khác nhau giúp bạn gia tăng thu nhập, đó là: Sản phẩm Tài chính, Bảo hiểm và sản phẩm khác.

Đối với sản phẩm tài chính, hoa hồng sẽ được tính dựa trên % số tiền giải ngân, HOẶC bằng số tiền tuyệt đối, tuỳ vào dự án cụ thể như sau:

1. Nghiệp vụ hỗ trợ

 • Hỗ trợ tìm khách hàng có nhu cầu:

  200,000 đ / 1 hồ sơ giải ngân

Ghi chú: thanh toán 100% ngay khi hồ sơ giải ngân thành công.

2. Nghiệp vụ tư vấn bán hàng

Bạn chưa kích hoạt các nghiệp bán hàng đối với dự án này.

Đăng ký nghiệp vụ bán hàng

Hoa hồng được chi trả theo nghiệp vụ mà bạn tham gia như sau:

Khi: Tìm + Tư vấn + Thu và nộp hồ sơ khách hàng thành công, tuỳ vào sản phẩm mà bạn nhận được hoa hồng:

2.1. Hoa hồng nhận được

 • * Sản phẩm CÓ Courier:

  [ 5% (khi giải ngân) + 0% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sp

 • * Sản phẩm Vay theo Sim:

  [ 5.5% (khi giải ngân) + 0% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sản phẩm

2.2. Điều kiện nhận hoa hồng tạm giữ:

- Thanh toán kỳ 4 (MOB4) không trễ >10 ngày

2.3. Quy định cắt nghiệp vụ tư vấn bán hàng:

- Đa dạng sản phẩm hướng đến nhiều đối tượng Khách hàng, đặc biệt sản phẩm vay theo Sim nhanh và đơn giản. Không tạm giữ nợ xấu (Del)

2.4. Lưu ý:

 • Nhận 80% hoa hồng trên nếu hợp đồng tài chính không có bảo hiểm khoản vay.

 • Số tiền giải ngân bao gồm cả phí bảo hiểm (nếu có).

Khi: Tư vấn + Thu và nộp hồ sơ khách hàng thành công, tuỳ vào sản phẩm mà bạn nhận được hoa hồng:

2.1. Hoa hồng nhận được

 • * Sản phẩm CÓ Courier:

  [ 3.5% (khi giải ngân) + 0% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sp

 • * Sản phẩm Vay theo Sim:

  [ 3.85% (khi giải ngân) + 0% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sản phẩm

2.2. Điều kiện nhận hoa hồng tạm giữ:

- Thanh toán kỳ 4 (MOB4) không trễ >10 ngày

2.3. Quy định cắt nghiệp vụ tư vấn bán hàng:

- Đa dạng sản phẩm hướng đến nhiều đối tượng Khách hàng, đặc biệt sản phẩm vay theo Sim nhanh và đơn giản. Không tạm giữ nợ xấu (Del)

2.4. Lưu ý:

 • Nhận 80% hoa hồng trên nếu hợp đồng tài chính không có bảo hiểm khoản vay.

 • Số tiền giải ngân bao gồm cả phí bảo hiểm (nếu có).

Khi: Tìm + tư vấn khách hàng thành công, tuỳ vào sản phẩm mà bạn nhận được hoa hồng:

2.1. Hoa hồng nhận được

 • * Sản phẩm CÓ Courier:

  [ 3.5% (khi giải ngân) + 0% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sp

 • * Sản phẩm Vay theo Sim:

  [ 5.5% (khi giải ngân) + 0% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sản phẩm

 • * Sản phẩm KHÔNG Courier:

  [ 4.5% (khi giải ngân) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sản phẩm

2.2. Điều kiện nhận hoa hồng tạm giữ:

- Thanh toán kỳ 4 (MOB4) không trễ >10 ngày

2.3. Quy định cắt nghiệp vụ tư vấn bán hàng:

- Đa dạng sản phẩm hướng đến nhiều đối tượng Khách hàng, đặc biệt sản phẩm vay theo Sim nhanh và đơn giản. Không tạm giữ nợ xấu (Del)

2.4. Lưu ý:

 • Nhận 80% hoa hồng trên nếu hợp đồng tài chính không có bảo hiểm khoản vay.

 • Số tiền giải ngân bao gồm cả phí bảo hiểm (nếu có).

Hoa hồng nghiệp vụ tư vấn

Thu gọn

1. Nghiệp vụ hỗ trợ

 • Hỗ trợ tìm khách hàng có nhu cầu:

  200,000 đ / 1 hồ sơ giải ngân

Ghi chú: thanh toán 100% ngay khi hồ sơ giải ngân thành công.

2. Nghiệp vụ tư vấn bán hàng

Bạn chưa có nghiệp vụ bán hàng đối với dự án này.

Đăng ký nghiệp vụ bán hàng

Hoa hồng được chi trả theo nghiệp vụ mà bạn tham gia như sau:

Khi: Tìm + Tư vấn + Thu và nộp hồ sơ khách hàng thành công, tuỳ vào sản phẩm mà bạn nhận được hoa hồng:

2.1. Hoa hồng nhận được

 • * Số tiền giải ngân =< 30tr:

  [ 2.15% (khi giải ngân) + 0% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sp

 • * Số tiền giải ngân > 30tr:

  [ 2.68% (khi giải ngân) + 0% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sp

2.2. Điều kiện nhận hoa hồng tạm giữ:

- Thanh toán kỳ 1 (FPD) không trễ quá 20 ngày

2.3. Quy định cắt nghiệp vụ tư vấn bán hàng:

- Dễ dàng đăng ký vay trong 4 giờ làm việc (Không thẩm định nhà), Khách hàng chỉ cần cung cấp CMND, Lãi suất ưu đãi từ 20% – 30%, Giải ngân nhanh qua thẻ ngân hàng với khoản vay lên đến 100 Triệu

Khi: Tư vấn + Thu và nộp hồ sơ khách hàng thành công, tuỳ vào sản phẩm mà bạn nhận được hoa hồng:

2.1. Hoa hồng nhận được

 • * Số tiền giải ngân =< 30tr:

  [ 1.505% (khi giải ngân) + 0% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sp

 • * Số tiền giải ngân > 30tr:

  [ 1.876% (khi giải ngân) + 0% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sp

2.2. Điều kiện nhận hoa hồng tạm giữ:

- Thanh toán kỳ 1 (FPD) không trễ quá 20 ngày

2.3. Quy định cắt nghiệp vụ tư vấn bán hàng:

- Dễ dàng đăng ký vay trong 4 giờ làm việc (Không thẩm định nhà), Khách hàng chỉ cần cung cấp CMND, Lãi suất ưu đãi từ 20% – 30%, Giải ngân nhanh qua thẻ ngân hàng với khoản vay lên đến 100 Triệu

Khi: Tìm + tư vấn khách hàng thành công, tuỳ vào sản phẩm mà bạn nhận được hoa hồng:

2.1. Hoa hồng nhận được

 • * Số tiền giải ngân =< 30tr:

  [ 1.505% (khi giải ngân) + 0% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sp

 • * Số tiền giải ngân > 30tr:

  [ 1.876% (khi giải ngân) + 0% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sp

2.2. Điều kiện nhận hoa hồng tạm giữ:

- Thanh toán kỳ 1 (FPD) không trễ quá 20 ngày

2.3. Quy định cắt nghiệp vụ tư vấn bán hàng:

- Dễ dàng đăng ký vay trong 4 giờ làm việc (Không thẩm định nhà), Khách hàng chỉ cần cung cấp CMND, Lãi suất ưu đãi từ 20% – 30%, Giải ngân nhanh qua thẻ ngân hàng với khoản vay lên đến 100 Triệu

Hoa hồng nghiệp vụ tư vấn

Thu gọn

1. Nghiệp vụ hỗ trợ

 • Hỗ trợ tìm khách hàng có nhu cầu:

  200,000 đ / 1 hồ sơ giải ngân

Ghi chú: thanh toán 100% ngay khi hồ sơ giải ngân thành công.

2. Nghiệp vụ tư vấn bán hàng

Bạn chưa có nghiệp vụ bán hàng đối với dự án này.

Đăng ký nghiệp vụ bán hàng

Hoa hồng được chi trả theo nghiệp vụ mà bạn tham gia như sau:

Khi: Tìm + Tư vấn + Thu và nộp hồ sơ khách hàng thành công, tuỳ vào sản phẩm mà bạn nhận được hoa hồng:

2.1. Hoa hồng nhận được

 • * Tùy sản phẩm tham gia

  - Khu vực Miền Bắc: nhận [Nhận 70% (khi giải ngân) + 30% (tạm giữ)] x 1,300,000 đ x Tỷ trọng sản phẩm x 80% (tỷ trọng miền Bắc)

  - Khu vực khác: [nhận 70% (khi giải ngân) + 30% (tạm giữ)] x 1,300,000 đ x Tỷ trọng sản phẩm

2.2. Điều kiện nhận 30% hoa hồng tạm giữ:

- Thanh toán kỳ 2 (SPD) không trễ > 10 ngày

2.3. Quy định cắt nghiệp vụ tư vấn bán hàng:

- Lãi suất ưu đãi chỉ từ 1.58%/ tháng, vay nhanh, sản phẩm đa dạng, thủ tục đơn giản. Thời gian giải ngân 3-5 ngày

2.4. Lưu ý:

 • Nhận 80% hoa hồng trên nếu hợp đồng tài chính không có bảo hiểm khoản vay.

 • Số tiền giải ngân bao gồm cả phí bảo hiểm (nếu có).

Khi: Tư vấn + Thu và nộp hồ sơ khách hàng thành công, tuỳ vào sản phẩm mà bạn nhận được hoa hồng:

2.1. Hoa hồng nhận được

 • * Tùy sản phẩm tham gia

  - Khu vực Miền Bắc: nhận [Nhận 70% (khi giải ngân) + 30% (tạm giữ)] x 1,300,000 đ x Tỷ trọng sản phẩm x 80% (tỷ trọng miền Bắc)

  - Khu vực khác: [nhận 70% (khi giải ngân) + 30% (tạm giữ)] x 1,300,000 đ x Tỷ trọng sản phẩm

2.2. Điều kiện nhận 30% hoa hồng tạm giữ:

- Thanh toán kỳ 2 (SPD) không trễ > 10 ngày

2.3. Quy định cắt nghiệp vụ tư vấn bán hàng:

- Lãi suất ưu đãi chỉ từ 1.58%/ tháng, vay nhanh, sản phẩm đa dạng, thủ tục đơn giản. Thời gian giải ngân 3-5 ngày

2.4. Lưu ý:

 • Nhận 80% hoa hồng trên nếu hợp đồng tài chính không có bảo hiểm khoản vay.

 • Số tiền giải ngân bao gồm cả phí bảo hiểm (nếu có).

Khi: Tìm + tư vấn khách hàng thành công, tuỳ vào sản phẩm mà bạn nhận được hoa hồng:

2.1. Hoa hồng nhận được

 • * Tùy sản phẩm tham gia

  - Khu vực Miền Bắc: nhận [Nhận 70% (khi giải ngân) + 30% (tạm giữ)] x 1,300,000 đ x Tỷ trọng sản phẩm x 80% (tỷ trọng miền Bắc)

  - Khu vực khác: [nhận 70% (khi giải ngân) + 30% (tạm giữ)] x 1,300,000 đ x Tỷ trọng sản phẩm

2.2. Điều kiện nhận 30% hoa hồng tạm giữ:

- Thanh toán kỳ 2 (SPD) không trễ > 10 ngày

2.3. Quy định cắt nghiệp vụ tư vấn bán hàng:

- Lãi suất ưu đãi chỉ từ 1.58%/ tháng, vay nhanh, sản phẩm đa dạng, thủ tục đơn giản. Thời gian giải ngân 3-5 ngày

2.4. Lưu ý:

 • Nhận 80% hoa hồng trên nếu hợp đồng tài chính không có bảo hiểm khoản vay.

 • Số tiền giải ngân bao gồm cả phí bảo hiểm (nếu có).

Hoa hồng nghiệp vụ tư vấn

Thu gọn

1. Nghiệp vụ hỗ trợ

Hỗ trợ tìm khách hàng có nhu cầu: 200,000 đ / 1 hồ sơ giải ngân

Ghi chú: thanh toán 100% ngay khi hồ sơ giải ngân thành công.

2. Nghiệp vụ tư vấn bán hàng

Bạn chưa có nghiệp vụ bán hàng đối với dự án này.

Đăng ký nghiệp vụ bán hàng

Hoa hồng được chi trả theo nghiệp vụ mà bạn tham gia như sau:

Khi: Tìm + Tư vấn + Thu và nộp hồ sơ khách hàng thành công, tuỳ vào sản phẩm mà bạn nhận được hoa hồng:

2.1. Hoa hồng nhận được:

* Số tiền giải ngân <= 15tr:

[ 2.00% (khi giải ngân) + 2.00% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sp

* Số tiền giải ngân > 15tr:

[ 2.5% (khi giải ngân) + 2.5% (tạm giữ) ] x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sp

2.2. Điều kiện nhận hoa hồng tạm giữ:

- Thanh toán kỳ 1 (FPD) không trễ quá 7 ngày

2.3. Quy định cắt nghiệp vụ tư vấn bán hàng:

- Tổng hs trả chậm trong tháng/tổng hồ sơ giải ngân trong tháng >3%

2.4. Lưu ý:

- Nhận 80% hoa hồng trên nếu hợp đồng tài chính không có bảo hiểm khoản vay.

- Số tiền giải ngân bao gồm cả phí bảo hiểm (nếu có).

Hoa hồng nghiệp vụ tư vấn

Thu gọn

1. Nghiệp vụ hỗ trợ

Chỉ hỗ trợ lên hồ sơ từ nghiệp vụ DSA - Làm tất cả quy trình bán hàng

2. Nghiệp vụ tư vấn bán hàng

Bạn chưa có nghiệp vụ bán hàng đối với dự án này.

Đăng ký nghiệp vụ bán hàng

Hoa hồng được chi trả theo nghiệp vụ mà bạn tham gia như sau:

Khi: Tìm + Tư vấn + Thu và nộp hồ sơ khách hàng thành công, tuỳ vào sản phẩm mà bạn nhận được hoa hồng:

 1. Hoa hồng sản phẩm:

  1.1. Hoa hồng nhận được:

  3% (khi giải ngân) x Số tiền giải ngân

  - Hồ sơ giải ngân không có bảo hiểm khoản vay: Tính theo hệ số 0.8 của hoa hồng trên

  1.2. Điều kiện chi trả hoa hồng:

  - Nhận: 80% hoa hồng đối với hồ sơ giải ngân thành công

  - Tạm giữ: 20% đối với hồ sơ giải ngân thành công

  - Điều kiện chi trả hoa hồng tạm giữ (20%): Khách hàng KHÔNG thanh toán trễ vượt quá 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đối với Kỳ 1, Kỳ 2 và Kỳ 3

  Chi tiết tham khảo tại mục “Chính sách” trên MFast

  1.3. Điều khoản truy thu hoa hồng:

  MFast sẽ thực hiện truy thu hoa hồng của hồ sơ giải ngân trong các trường hợp sau:

  - Khách hàng hủy bảo hiểm khoản vay trong 14 ngày, sau khi ký hợp đồng theo báo cáo từ Home Credit: truy thu 100% hoa hồng trên số tiền khách hàng tham gia bảo hiểm khoản vay

  - Nhân viên kinh doanh vi phạm Quy Tắc Ứng Xử:

  • Warning Letter (WL): truy thu 30% hoa hồng của tất cả hồ sơ phát sinh trong tháng áp dụng WL
  • Yellow Card (YC)/ Red Card (RC): truy thu 100% hoa hồng của tất cả hồ sơ phát sinh trong tháng áp dụng chế tài
  1.4. Quy định cắt code Dự án:

  - Nhân viên kinh doanh bị áp dụng 2 WL trong 3 tháng gần nhất, hoặc 1 YC, hoặc 1 RC

  - Tỷ lệ nợ quá hạn vượt quy định của Home theo từng thời kỳ

 2. Hướng dẫn khách hàng lên hồ sơ:

  Bạn cần phải đăng ký nghiệp vụ bán hàng HOME CREDIT

  Chi tiết quy trình lên hồ sơ:

 3. Cập nhật hồ sơ lên MFast:

  Sau khi KH hoàn tất lên hồ sơ trên ứng dụng HOME CREDIT, bạn cần cập nhật thông tin KH này lên MFast tại trang Hồ sơ khách hàng và chọn dự án HOME CREDIT.

 4. Theo dõi tình trạng hồ sơ:

  Sau khi cập nhật, trạng thái của hồ sơ này sẽ được hiển thị tại trang Quản lý khách hàng vay để bạn theo dõi tình trạng hồ sơ.

Hoa hồng nghiệp vụ tư vấn

Thu gọn

Nhận % hoa hồng gián tiếp dựa trên tổng hoa hồng nhận được của tất cả cộng tác viên (những người được bạn giới thiệu tham gia MFast)

Doanh thu từ sản phẩm

Hoa hồng gián tiếp

% trên tổng hoa hồng của CTV

Sản phẩm tài chính

20%

Sản phẩm bảo hiểm

10%

Sản phẩm khác

5%

Tổng hoa hồng của CTV dùng để tính hoa hồng gián tiếp không bao gồm thưởng thi đua, hoặc các phát sinh tặng mà CTV nhận được trong tháng.

Digitel CMS

Chính sách

Loại sản phẩm hoa hồng / loan

EMPLOYEE AT 210 - ST

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

EMPLOYEE NON - AT 211 - MT

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

EMPLOYEE NON - AT 211 - ST

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

EMPLOYEE NON - AT 213 - MT

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

EMPLOYEE NON - AT 213 - ST

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

HOSPITAL 304 - MT

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

HOSPITAL 304 - ST

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

HOSPITAL 305 - MT

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

HOSPITAL 305 - ST

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

FAST LOAN GOOD 507 - MT

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

FAST LOAN GOOD 507 - ST

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

BAS STANDARD 317 - MT

KH sở hữu thẻ ATM ngân hàng

1,300,000 đ

BAS STANDARD 317 - ST

KH sở hữu thẻ ATM ngân hàng

1,300,000 đ

BAS VIP 316 - MT

KH sở hữu thẻ ATM ngân hàng

1,300,000 đ

BAS VIP 316 - ST

KH sở hữu thẻ ATM ngân hàng

1,300,000 đ

CC GOOD 321 - MT

Khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng

1,300,000 đ

CC GOOD 321 - ST

Khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng

1,300,000 đ

CC VIP 320 - MT

Khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng

1,300,000 đ

CC VIP 320 - ST

Khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng

1,300,000 đ

EVN BASIC 322 - MT

KH đứng tên trên hóa đơn điện

1,300,000 đ

EVN BASIC 322 - ST

KH đứng tên trên hóa đơn điện

1,300,000 đ

EVN HIGH 311 - MT

KH đứng tên trên hóa đơn điện

1,300,000 đ

EVN HIGH 311 - ST

KH đứng tên trên hóa đơn điện

1,300,000 đ

LIFE INS GOOD 315 - MT

KH sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

1,300,000 đ

LIFE INS GOOD 315 - ST

KH sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

1,300,000 đ

LIFE INS HIGH 330 - MT

KH sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

1,300,000 đ

LIFE INS HIGH 330 - ST

KH sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

1,300,000 đ

LIFE INS STANDARD 314 - ST

KH sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

1,300,000 đ

LIFE INS STANDARD 314 - MT

KH sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

1,300,000 đ

UCCC NEW NORMAL L 326 - MT

KH có hợp đồng vay ở tổ chức tín dụng khác

1,300,000 đ

TEACHER 301 - MT

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

TEACHER 301 - ST

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

TEACHER 302 - MT

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

TEACHER 302 - ST

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

TEACHER 303 - MT

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

TEACHER 303 - ST

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

EMPLOYEE AT 210 - MT

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

WHC 430 NORMAL - ST

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

WHC 430 NORMAL - MT

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

WHC 431 GOOD - ST

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

WHC 431 GOOD - MT

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

WHC CIVIL 432 NORMAL - ST

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

WHC CIVIL 432 NORMAL - MT

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

WHC CIVIL 433 GOOD - ST

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

WHC CIVIL 433 GOOD - MT

KH là nhân viên hưởng lương

1,300,000 đ

LIFE INS NORMAL 335 - ST

KH sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

1,300,000 đ

LIFE INS NORMAL 335 - MT

KH sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

1,300,000 đ

MF FM 10000 - ST

Khách hàng là Nữ

1,300,000 đ

MF FM 10000 - MT

Khách hàng là Nữ

1,300,000 đ